Devletin finansal politikası

Devletin mali politikası, kural olarak,Gelecekte ülkenin uzun vadeli kalkınma programında yer alan taktik ve stratejik hedeflerin elde edilmesine maksimum verim ile ulaşılmasını sağlayan bir finansal mekanizma kurmayı amaçlamaktadır. Devletin mali politikası tüm bileşenleri içerir: bütçe, vergi, gümrük, para ve para politikası.

Devletin finansal politikasıBir ayar hedeflere yönelik hedefli eylemler seti ve bu hedeflere ulaşmak için bir araç tanımlar. Böylece, maliyetler ve gelirler düzenlenmesinde, mali kamu kaynaklarının yanı sıra vergi düzenlemesi kullanımı da kendini gösterir devletin, ekonomik politikadır, ulusal para birimi döviz kuru üzerindeki etkisi ve parasal dolaşım yönetiminde devlet bütçesinin oluşumu ile.
Politikanın ana konusu -durumu. Bilimsel olarak topraklanmış finansal gelişme kavramlarının gelişimini gerçekleştirenlerdir; uygulamalarının ana yönleri belirlenir; belirli hedeflere ulaşmak için önlemler tasarlanmıştır.

Devletin özünde mali politikası -Bunlar, finans kullanımı için orta ve uzun vadeli beklentileri belirleyen ve sosyal alanın ve ülke ekonomisinin özelliklerinden kaynaklanan ana görevlerin çözümünü sağlayan stratejik yönlerdir. Bu durumla birlikte finansal ilişkilerin uygulanmasına yönelik mevcut görev ve hedefler gerçekleştirilmektedir. Yukarıdaki aktivitelerin tümü birbirine bağlıdır ve birbirleriyle yakından ilişkilidir.

Devletin mali politikası ayrılmaz bir parçadır.ekonomi politikası. Finansal strateji, uzun vadeli bir perspektif için tasarlanan uzun vadeli mali politikadır, büyük ölçekli görevlerin çözümünü sağlar. Böylelikle, 12 aylık bir süre içinde sonuç elde etmeye yönelik mali önlemler ve kararlar uzun vadeli bir politika olarak değerlendirilmektedir.


Finansal taktik problemlerin çözümüFinansal bağların zamanında yeniden gruplandırılması ile belirli bir gelişim aşaması. Uzun vadeli ve kısa vadeli politikaların oluşturulmasına ilişkin esaslar birbirine bağımlıdır. Kısa vadeli finansal kararlar mutlaka uzun vadeli hedeflerle ilişkilendirilmeli ve başarılarına katkıda bulunmalıdır. Bu korelasyon, bir bütün olarak devletin mali politikasında strateji ve taktikler ile yakından bağlantılıdır. Devletin stratejik kararları ve uzun vadeli finansal politikası yatırımlarla ilgilidir, bu nedenle yatırım süreçleri gelişimleri için analiz edilir.

Finansal piyasa birmüteakip borsaları için finansal varlıkların oluşturulması için organize bir kurumsal yapı. Finansal piyasada sermaye hareketliliği, krediler sağlanmakta ve parasal alışverişler yapılmaktadır. Ulusal finans piyasasının faaliyeti ülkenin Merkez Bankası tarafından düzenlenir. Uluslararası finans piyasalarının faaliyetlerinin yoğunlaştığı belirli alanları vardır. Kural olarak, bunlar uluslararası finansal işlemlerin çoğunun yürütüldüğü uluslararası finans merkezleridir. Dünya finansal piyasalarını azalan bir ölçekte listelerseniz, liste Londra tarafından yönetilecek ve Singapur bunu tamamlayacaktır. Uluslararası finansal piyasalar bir dizi ulusal finans piyasasıdır. Uluslararası finans piyasalarının faaliyetleri çeşitli uluslararası kurumlar ve uluslararası anlaşmalar tarafından düzenlenir.